NEWSLETTER

Am I afraid of losing data?

Backup Office 365, Google Apps i Cloud-2-Cloud

Przejmij kontrolę nad bezpieczeństwem swoich danych w Office 365 i Google Apps. Wraz z premierą nowej wersji Asigra V13 otrzymujemy szereg funkcjonalności związanych z możliwością backupu danych i obiektów w środowisku Office 365.

Pakiet firmy Microsoft to z pewnością nie tylko najpopularniejsze oprogramowanie biurowe, ale również najlepsze rozwiązanie w przypadku większości firm i organizacji. Bardzo dobrze przez lata rozwijane aplikacje stanowią znakomite wsparcie podczas codziennej pracy. Żeby jednak w wyniku nieoczekiwanych okoliczności nie stracić efektów wielomiesięcznej pracy – warto wykonywać backup office 365.

Co nam daje oprogramowanie Asigra? Przede wszystkim gwarantuje spokój, ponieważ dzięki zastosowaniu tej zaawansowanej aplikacji bez żadnych problemów zaplanujemy cykliczny backup office 365 obejmujący wszystkie aplikacje tego popularnego pakietu biurowego. Bezpieczne staną się zarówno nasze notatki, jak i listy kontaktów, zapisy w kalendarzu, e-maile czy inne przechowywane na dysku One Drive dane. Co bardzo istotne – kopia zapasowa office 365 może być przechowywana zarówno w chmurze, jak i w wybranej przez klienta lokalizacji, własnej serwerowni lub profesjonalnym Data Center.

Głównym atutem oprogramowania Asigra jest jego niezawodność i łatwość obsługi. Po odpowiednim skonfigurowania kopie zapasowe efektów naszej pracy będą w sposób automatyczny tworzone i przechowywane w bezpiecznym środowisku. O zachowanie takich standardów bezpieczeństwa powinna zadbać każda firma i organizacja. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą SEJFU DANYCH i możliwościami użyczanego przez nas oprogramowania Asigra.


W skrócie :

 

 • Z łatwością zaplanujemy automatyczny wielowersyjny backup swoich danych dla Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive.
 • Backupowane dane, będą deduplikowane, kompresowane i szyfrowane, tak by można było je złożyć w prywatnej, publicznej lub hybrydowej infrastrukturze według własnego uznania.


Główne korzyści :

 • Asigra zapewnia, dostęp do granularnego backupu w aplikacjach Office 365, Google Apps, Saleforce i innych.
 • Przechowuje dane  wymienionych środowisk w drugiej lokalizacji realizując poprawną politykę bezpieczeństwa i umożliwiając ich świadome bezpieczne użytkowanie.
 • Standaryzuje politykę backupu dla środowisk chmurowych w tym uniezależnia użytkownika od polityki providerów chmury.
 • Zapewnia elastyczny model instalacji, jako usługi w chmurze lub użyczenia oprogramowania w prywatnej serwerowni.

 

Możliwości backupu usług GoogleApps oraz Office365 *:

 • backup kontaktów,
 • backup kalendarzy,
 • backup zasobów dyskowych (Drive),
 • backup e'mail'i
 • backup "Site'ów"
 • możliwość odtworzenia z powrotem do chmury jak i na lokalne nośniki (np. dokumenty w formacie MS Office)

Backup jest wykonywany poprzez oprogramowanie ASIGRA umieszczone w dowolnej lokalizacji:

 • w dowolnym DATA CENTER lub chmurze celem zapewnienia dobrego połączenia WAN,
 • we własnej lokalizacji Klienta i np. na własnym sprzęcie,
 • na już używanym przez Klienta Lokalnym Sejfie Danych (w wersji Windows)

 

*z podziałem na usługi MS Office 365:

Office 365 MS Exchange 2013

 • Mailbox'y, Folder'y, Email'e
 • Kontakty, Grupy Kontaktów
 • Wpisy Kalendarzy
 • Zadania
Office 365 MS SharePoint 2013
 • Site collections, sites
 • Lists
 • Webs
 • Documents (dokumenty zbackupowane w obrębie list mogą być odtwarzane indywidualnie, pojedynczo)
Office 365 MS One Drive 2013
 • Biblioteki dokumentów związane z kontem personalnym użytkowników

 

Inne możliwości Cloud-2-Cloud Backup realizowane narzędziami Asigra:

 • możliwość backupu, odtworzenia oraz replikacji do innych DC środowisk Amazon AWS oraz Windows Azure
 • możliwość backupu, odtworzenia oraz replikacji do innych DC środowisk Cloud opartych na rozwiązaniach VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, KVM, Docker oraz OpenStack.