NEWSLETTER

Am I afraid of losing data?

Usługi zaawansowane oferowane przez Sejf Danych lub Partnerów

 

  • Migracja lub pomoc w migracji on-line danych Klienta do Data Center lub Chmury, lub też pomiędzy ośrodkami Data Center lub z powrotem do Klienta - z wykorzystaniem silnika Sejfu Danych - w formie jednostkowej usługi.
  • Budowa zapasowej serwerowni.
  • Dostawy sprzętu i usług ( np. Fujitsu Appliance).
  • Stworzenie i opisanie polityki backupu.
  • Stworzenie i opisanie szczegółowych instrukcji Disater Recovery.
  • Backup danych klientów wykorzystujących już zasoby chmury i/lub kolokacje z możliwością jednoczesnego wynoszenia repozytoriów backupu z powrotem do siedziby klienta lub innej wskazanej lokalizacji celem zapewnienia dodatkowej ochrony.
  • Budowa skonsolidowanych Disater Recovery Site'ów współdzielonych pomiędzy wiele firm/oddziałów z danej grupy firm z prawem do dystrybucji ( przy zachowaniu pełnej autonomiczności środowisk).
  • Użyczenie autonomicznego systemu backup i recovery użytkownikom chmury.
  • Virtual Disater Recovery Site - różnicowy backup i różnicowe automatyczne odtwarzanie maszyn wirtualnych VMware Klienta w lokalizacji Disaster Recovery Site celem skrócenia czasu odtwarzania.
  • usługa Bare Metal Disater Recovery Site - pomiędzy środowiskami wirtualizacyjnymi, lub sprzętowymi różnych producentów.