NEWSLETTER

Am I afraid of losing data?

Marka SEJF DANYCH powstała by świadczyć  sprzedaż, dystrybucję i support oprogramowania marki ASIGRA na rynku Polskim. Główny kierunek działania to użyczanie oprogramowania ASIGRA klientom i partnerom, sub-dystrybutorom w efektywnym ekonomicznie modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa).

SEJF DANYCH jest również efektem naszych wieloletnich obserwacji i doświadczeń na polskim rynku IT w zakresie budowania rozwiązań ciągłości działania systemów informatycznych i współpracy z ośrodkami Data Center.

Z naszych doświadczeń wynika, że każda organizacja wykonuję kopie zapasową swoich danych, lecz  większość polega na strategii tworzenia kopii zapasowych, bez weryfikacji ich odtwarzalności (konsystentności, integralności), bez sprawdzenia czy pliki kopii danych nie są uszkodzone, bez testów odtwarzalności. Wynika z tego, że wiele firm ryzykuje utratę danych z całych dni pracy i nie stosuje żadnej polityki ciągłości biznesowej.

Oprogramowanie ASIGRA oferowane przez SEJF DANYCH, umożliwia łatwe zabezpieczenie danych krytycznych a dzięki unikalnym technologiom, można je stosować bez konieczności wymiany istniejącego w firmie systemu backupu.


W pigułce:

  • SEJF DANYCH użycza oprogramowanie klientom i partnerom w celu budowy wewnętrznych i zewnętrznych usług Backup & Recovery oraz budowy Disater Recovery Site’ów, bez konieczności wymiany istniejącego systemu backupu,
  • naturalnym miejscem dla SEJFU DANYCH są najnowocześniejsze ośrodki Data Center w Polsce, ponieważ zapewniają duża zdolność odtworzeniową,
  •  na życzenie klienta SEJF DANYCH może być zbudowany na lokalnych serwerach (SEJF DANYCH we własnej serwerowni),
  • dzierżawa oprogramowania i jego współdzielenie np. w ramach grupy firm jest najbardziej efektywnym ekonomicznie sposobem nabywania technologii informatycznych.