NEWSLETTER

Am I afraid of losing data?

Model SaaS polega na użyczeniu licencji i wykorzystanie oprogramowania w modelu usługowym.

SEJF DANYCH to OPEX  - to koszt utrzymania, rata za użyczenie w przeciwieństwie do CAPEX nakładu inwestycyjnego - nabycia oprogramowania. W modelu CAPEX - wartość początkową nabytego programu komputerowego stanowi cena jego nabycia, powiększona o koszty związane z zakupem. W szczególności są to: koszty montażu, instalacji, rozbudowy, supportu i uruchomienia programów. Oznacza to, że wszelkie wydatki związane z danym oprogramowaniem, muszą zwiększyć jego wartość jako środka trwałego.

SEJF DANYCH kieruje swoją ofertę do przedsiębiorstw każdej wielkości w modelu bezinwestycyjnym, udostępniając narzędzia klasy enterprise do zabezpieczenia danych: baz danych, maszyn wirtualnych, urządzeń mobilnych jak również usług cloud - typu Google Apps. Polityka licencyjna zakłada korzystanie z pełnej funkcjonalności systemu ASIGRA w ramach miesięcznych opłat wyliczonych na podstawie wielkości zabezpieczonych danych.

UWAGA TECHNICZNA - (naliczenie opłaty następuje po procesie kompresji i deduplikacji globalnej danych - na poziomie plików oraz bloków).
 
Klienci SEJFU DANYCH - dzierżawią oprogramowanie do budowy własnych systemów backupu i ośrodków Disater Recovery z możliwością korzystania z usług Data Center.
 
Partnerzy SEJFU DANYCH – tworzą z Nami usługi, w których wykorzystujemy oprogramowanie, ośrodki Data Center, chmurę obliczeniową oraz usługi. (W modelu SaaS i IaaS).
 
Przykład licencjonowania i wykorzystania :

W pięciu oddziałach klient backupuje i przechowuje 15 TB danych, magazynuje je w lokalnych systemach backupu (kolektorach),  które otrzymuje w ramach użyczonej licencji za darmo w dowolnej ilości. Jednak po deduplikacji lokalnej, kompresji i de-duplikacji globalnej (porównaniu danych ze wszystkich oddziałów) w SEJFIE DANYCH drugiego poziomu złożone jest ostatecznie 1TB danych.

Wniosek : Klient potrzebuje jedynie licencje na 1TB danych.

UWAGA! W przeciwieństwie do innych systemów ASIGRA dostarcza  lokalne systemy backupu ( w nieograniczonej licencyjnie ilości) które pełnią rolę lokalnego repozytorium backupu, ich zawartość jest porównywana (de-duplikowana globalnie) i transferowana do Disaster Recovery Site. W ramach licencji klient zawsze przechowuje dane w dwóch lokalizacjach.