NEWSLETTER

Am I afraid of losing data?

Technologie wpływające na bezpieczeństwo danych:

 

1. Autonomia – dane magazynowane w SEJFIE DANYCH, są zawsze prywatne i zawsze zaszyfrowane kluczem AES 256 ( lub innym ). Oznacza to, że każdy lokalny system backupu jest całkowicie autonomiczny, Klient sam ustala politykę backupu, harmonogramy i zadania backupu. Użytkuje system jak swój własny, a żaden zewnętrzny administrator nie ma dostępu do jego danych, które są zaszyfrowane kluczami szyfrującymi wprowadzonymi przez Klienta na etapie instalacji rozwiązania!

2. Jedyny system backupu w chmurze, który posiada certyfikat bezpieczeństwa US FIPS 140-2 wydany przez National Institute of Standards and Technology. Certyfikat ten jest obecnie najbardziej wiarygodnym i restrykcyjnym dokumentem potwierdzającym najwyższy standard bezpieczeństwa.

3. Wieloplatformowość – SEJF DANYCH posiada, jako jeden z niewielu na rynku, imponującą listę kompatybilności z wieloma środowiskami m.in.: Windows (2000, 2003, 2008, 2012), Linux, AIX, Solaris (x86 i SPARC), HP UX, Tru64 UNIX, BSD, Mac OSX, System I, NetWare, VMware ESX 3/3.5/3i, VMware vSphere, XenServer, Hyper-V, SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Exchange, Lotus Notes, GroupWise, SAP i wiele innych.

4. Bezagentowość – SEJF DANYCH jest całkowicie bezagentowy, oznacza to, że nie instalujemy na źródłach (systemach operacyjnych, bazach danych, aplikacjach) żadnego oprogramowania. Minimalizując wpływ na źródło (np. procesem deduplikacji, szyfrowania, kompresji). Nie pozostawia luk w zakresie bezpieczeństwa (administrator backupu nie musi być administratorem całego backupowanego serwera), obniża koszt utrzymania backupu on-line’owego (brak konieczności płacenia za agentów). Bezagentowość to przede wszystkim, możliwość zastosowania SEJFU DANYCH jako uzupełnienia dotychczasowych "agentowych" systemów backupu bez konieczności ich likwidacji - np. w zakresie ochrony "off-site" najważniejszych danych Klienta.

5. Validation Restore (zaszyty test odtwarzalności) – jedna z najważniejszych technologii, oferowanych przez engine Sejfu Danych. Pozwala na przeprowadzenie procesu testowania polegającego na odtworzeniu i złożeniu zbackupowanych danych i uzyskaniu potwierdzenia ich odtwarzalności. Technologia ta pozwala administratorom backupu, przekonać się o odtwarzalności i konsystentności danych, bez przeprowadzania pełnych testów disaster recovery, ( np. raz w miesiącu).

6. Autonomic Healing – aktywny skaner błędów na poziomie konsystentności backupu i uszkodzonych plików repozytorium backupu, eliminuje błędy w zapisie, utraty pakietów, uszkodzenia plików. Sprawdza stan danych po awarii sprzętu systemów backupu.

7. Deduplikacja - technologia redukcji objętości danych. Deduplikacja odbywa się w ramach współpracujących ściśle ze sobą komponentów Sejfu Danych lokalnego oraz Sejfu Danych głównego. W tym ostatnim odbywa się również końcowa deduplikacja globalna – na poziomie bloków oraz plików – niezależnie od faktu szyfrowania każdej z instalacji własnymi indywidualnymi kluczami szyfrującymi.

8. Virtual Disaster Recovery – zapewnia ręczne bądź automatyczne (np. po każdym przesłaniu ze źródła nowych delt) odtworzenie maszyn wirtualnych w Disater Recovery Site.

 

9. Replikacja maszyn wirtualnych VMware – niezależnie od w/w funkcjonalności VDR pozwala replikować maszyny wirtualne pomiędzy różnymi środowiskami VMware - np. do Disaster Recovery Site lub lokalnej serwerowni w obrębie campus'a.

10. Bare Metal Disaster Recovery – dla procesu odtworzeniowego typu Bare Metal – również cross platform.

 

11. Continuous Data Protection – dla ochrony danych w czasie rzeczywistym, skraca RPO.

12. Elektroniczny odcisk palca – dla bezpieczeństwa zmagazynowanych danych przed niepowołanym dostępem i próbami odtworzenia poza środowiskiem i wiedzą właścicieli danych. Możliwość odtworzenia jedynie z autentykowanej instancji oprogramowania klienckiego.

13. Backup lokalny w miejscu występowania danych – dla szybkiego backupu i odtworzenia. W dowolnej ilości lokalizacji (bez opłat) - równolegle do przechowywanego w Sejfie Danych głównym.


14. Appliance sprzętowy dopasowany do potrzeb Klienta zawierający preinstalowane oprogramowanie oraz zasoby sprzętowe. Służy również do przechowywania danych mniej ważnych - tylko lokalnie (pozostałe dane - lokalnie oraz "off-site").


15. Silnik backupu/restore globalnego – w Sejfie Danych głównym – dla sprawnego procesu recovery i disaster recovery.

16. Archiwum i dwustronna replikacja jako dodatkowe poziomy przechowywania/zabezpieczenia danych na kolejnych poziomach pozwalające zmniejszyć koszty przechowywania danych archiwalnych - długoterminowych.

17. Wiele lokalizacji – backup przechowywany zawsze w minimum dwóch lub większej ilości lokalizacji.

18. Specjalizacja dostępu do danych - możliwość definiowania ról użytkowników. Dostęp do danych backupowych oraz odtwarzanych wymaga indywidualnych uprawnień administracyjnych do backupowanych danych indywidualnie na poziomie każdego zadania backupu co pozwala podnieść bezpieczeństwo oraz zachować rozproszenie uprawnień opiekunów aplikacji/danych.