NEWSLETTER

Am I afraid of losing data?

SEJF DANYCH Disaster Recovery Site to rozwiązanie w którym klient oprócz miejsca składowania zaszyfrowanych danych, dodatkowo buduje własne środowisko odtworzeniowe lub użytkuje moc obliczeniową w ośrodku Data Center. 
 
Rozwiązanie realizuje szereg scenariuszy Disaster Recovery umożliwiając klientom budowanie skonsolidowanych (wspólnych) Disaster Recovery Sit-ów w ramach swojej infrastruktury.  
 
Partnerom daje możliwość oferowania infrastruktury odtworzeniowej dla swoich klientów (wraz z oprogramowaniem ASIGRA) w ramach wspólnej usługi z SEJF DANYCH (szaf, łączy, zasobów storage, serwerów dedykowanych i VPS).
 
W Polsce powstaje coraz więcej ośrodków Data Center i zaawansowanych serwerowni integratorów IT, które mogą świadczyć rolę Disaster Recover Site w modelu usługowym. Z założenia, w naszym rozwiązaniu klienci użytkują wszystkie zasoby Data Center jak swoje własne, a żaden zewnętrzny administrator nie administruje i nie ma dostępu do danych -  jednak partnerzy Sejfu Danych mogą uzupełnić swoją ofertę o dodatkowe usługi typu BaaS (Backup as a Service), pełniąc rolę zastępczych administratorów. Tego typu usługa nie jest jednak bezpośrednio związana z ofertą SEJF DANYCH, który koncentruje się na użyczeniu oprogramowania.
 
Przykłady scenariuszy odtworzeniowych, które może zbudować klient SEJFU DANYCH:
 
 • odtworzenia do dowolnej chmury publicznej w dowolnym  Data Center, lub chmury prywatnej,
 • odtworzenia na dedykowany sprzęt w zapasowej serwerowni własnej lub sprzęt alokowany w Data Center,
 • odtworzenia we własnej serwerowni maszyn z dowolnej publicznej chmury, w tym Google Apps,
 • wszelkie odtworzenia Virtual to Phisical i odwrotnie,
 • odtworzenia typu Bare Metal Recovery dla środowisk RISC lub dużych środowisk bazodanowych x86,
 • ciągłe odtworzenia maszyn wirtualnych w Disater Recovery Site ( Virtual Disaster Recovery).
 
Ponieważ oprogramowanie ASIGRA oferuje syntetyczne testy odtworzeniowe oraz skanowanie i odbudowę uszkodzonego repozytorium backupu, Klienci mogą przeprowadzać pełne testy odtworzeniowe (np. raz do roku), dla zachowaniu 100% pewności odtwarzalności biznesu.
 
 

Cechy dodatkowe do oferowanych przez usługę Sejf Danych Cloud Backup:

 

 • dodatkowe skrócenie czasu RTO (Recovery Time Objective) w trakcie realizacji procedur Disaster Recovery poprzez dostarczenie środowiska odtworzeniowego lub gotowych, odtworzonych maszyn wirtualnych Klienta (środowisko VMware vSphere),
 • możliwość skonsolidowania środowiska odtworzeniowego dla wielooddziałowych firm lub grup spółek,
 • niski próg wejścia w rozwiązanie Disaster Recovery Site – brak potrzeby budowy własnego środowiska i zapewnienia dodatkowych bezpiecznych lokalizacji (możliwe jest również wykorzystanie zasobów Klienta i jego lokalizacji),
 • możliwość budowy własnego Disaster Recovery Site z wykorzystaniem systemu Sejfu Danych oraz naszej lub współpracujących z nami Partnerów wiedzy i doświadczenia,
 • odtwarzalność danych również w przypadku różnic środowiskowych – np. platform sprzętowych lub wirtualizacyjnych,
 • możliwość zastosowania rozwiązania tylko dla danych krytycznych – wybranych przez klienta – z pominięciem np. danych operacyjnych, pomocniczych lub archiwalnych,
 • możliwość zastosowania usługi jako replika dotychczasowego rozwiązania Disaster Recovery Site Klienta,
 • możliwość zwielokrotnienia lokalizacji usługi Sejf Danych Disaster Recovery Site pomiędzy oddalonymi geograficznie Data Center poprzez ich replikacje (usługa dodatkowo wyceniana).