NEWSLETTER

Am I afraid of losing data?

Usługa polegająca na użyczeniu oprogramowania do backupu urządzeń mobilnych i komputerów w sieci LAN i WAN.


Zabezpieczenie danych składowanych na urządzeniach przenośnych (notebookach tabletach i smartfonach) staje się obecnie ważnym dla działów IT problemem z racji coraz powszechniejszego stosowania nośników flash – np. dysków SSD, których naprawa w przeciwieństwie do dysków „mechanicznych” jest często nie możliwa lub bardzo kosztowna. Jedyną formą zabezpieczenia tak przechowywanych danych staje się efektywny backup.  

Wykorzystując oprogramowanie Sejf Danych for Mobile zlokalizowane w siedzibie klienta lub w ośrodku Data Center udostępniamy scentralizowany system backupu urządzeń mobilnych lub komputerów współpracujących z systemami operacyjnymi:

 

 

Apple iOS Android MS Windows



Na urządzeniach z w/w systemami operacyjnymi instalowane jest oprogramowanie klienckie (odpowiednik Sejfu Danych kolektora  używanego do bezagentowego backupu zasobów serwerowych). Backup realizowany jest w trybie incremental backup forever, a następnie przesyłany do centralnego Sejfu Danych w postaci  zaszyfrowanych bloków. Istotnym elementem jest globalna deduplikacja blokowa danych ze wszystkich urządzeń co wpływa na niską cenę i wysoką efektywność rozwiązania.

 

*Przedstawiona na rys. powyżej usługa DATA CENTER SEJF DANYCH może być zainstalowana również bezpośrednio w siedzibie Klienta - na jego własnym sprzęcie.

 

Główne cechy rozwiązania SEJF DANYCH for Mobile:

 • bezpieczeństwo i efektywność - szyfrowanie danych dwoma kluczami AES-256 nadanymi przez Klienta nie wyklucza globalnej deduplikacji !
 • w celu zachowania maksimum bezpieczeństwa - w pełni szyfrowana transmisja, inicjowana tylko ze strony oprogramowania klienckiego,
 • dowolna ilość chronionych urządzeń – opłata związana jest z ilością przechowywanych danych, nie z ilością zabezpieczanych urządzeń,
 • centralna konsola zarządzająca wyposażona w narzędzia raportujące i powiadamiające,
 • możliwość realizacji centralnie narzuconych polis backupu oraz retencji danych co pozwala chronić ważne dla firmy dane z wykluczeniem prywatnych zasobów zgromadzonych przez użytkowników na urządzeniach końcowych,
 • zoptymalizowana transmisja WAN pozwalająca na wykorzystanie dowolnych łączy (np. GSM) z możliwością ograniczania pasma wg. ustalonego przez administratora harmonogramu,
 • globalna deduplikacja na poziomie bloków oraz plików minimalizuje koszty dzierżawy systemu oraz wykorzystanie łączy internetowych.



Cechy techniczne SEJF DANYCH for Mobile:

 • dla środowiska Windows przewidziane instalacje mass-deploying np. poprzez przygotowane paczki  pozwalające wdrożyć oprogramowanie w sposób przeźroczysty dla użytkowników,
 • automatyczny proces aktualizacji wersji oprogramowania klienckiego,
 • prywatne klucze szyfrujące pozwalają zabezpieczyć ważne dane VIP’ów przed dostępem administratorów z działu IT,
 • odtwarzanie plików przez samych użytkowników (jeśli posiadają uprawnienia),
 • możliwość przechowywania praktycznie nieograniczonej ilości wersji plików w repozytorium – reguły retencji bazują na czasie lub też ilości wersji (liczonej dla każdego obiektu niezależnie),
 • możliwość zabezpieczenia się przed złośliwością użytkownika końcowego – oddzielne polisy retencji dotyczące skasowanych przez użytkownika danych oraz raporty dotyczące braku ochrony pozwalają zabezpieczyć interes firmy nawet w przypadku zamierzonych działań użytkowników będących w konflikcie z firmą,
 • błyskawiczny proces reinstalacji oprogramowania klienckiego na dowolnym nowym sprzęcie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dostępu do danych,
 • możliwość dostępu do indywidualnych danych ich właścicieli bez potrzeby reinstalacji oprogramowania klienckiego z zachowaniem poufności danych (brak dostępu administratorów) co może być przydatne np. w przypadku nagłej utraty komputera przez osobę VIP,
 • błyskawiczny i niezauważalny dla użytkownika proces backupu pozwalający również backupować otwarte skrzynki pocztowe systemu Outlook,
 • 100% pewność odtworzenia danych – SEJF DANYCH for Mobile to ten sam system klasy Enterprise co stosowany w przypadku backupu i Disaster Recovery serwerów – wykorzystujący również mechanizm autonomic healing oraz daleko posuniętą nadmiarowość,
 • MOŻLIWOŚĆ POWIERZENIA CAŁEJ USŁUGI ZABEZPECZENIA DANYCH URZĄDZEŃ MOBILNYCH partnerom SEJFU DANYCH z ZACHOWANIEM CAŁKOWITEJ POUFNOŚCI I BLOKADY dostępu administratorów do danych klienta.