NEWSLETTER

Am I afraid of losing data?

SEJF DANYCH – FUJISTU - FLEXIBLE APPLIANCE SYSTEMS

 

               

SEJF DANYCH, MSP marki ASIGRA na rynku Polskim, wraz z FUJITSU stworzył appliance umożliwaijacy elastyczne budowanie rozwiązań backup&recovery w modelu Disk to Disk oraz Disk to Disk to Cloud.

 

Rozwiązanie składa się z prekonfigurowanego dedykowanego urządzenia marki FUJITSU, oraz elastycznego modelu licencyjnego dla silnika backupu & recovery, użyczonego w bezinwestycyjnym modelu SaaS.

FLEXIBLE APPLIANCE SYSTEM – to kompletne środowisko backupu, z możliwością budowy własnego Disaster Recovery Site w dowolnym Data Center lub własnej serwerowni.

 
Niezależnie od rodzaju przedsiębiorstwa, przetwarzane i gromadzone dane można podzielić na:
 
  • typowo operacyjne, związane z bieżącą chwilą oraz dane obsługujące pomocnicze procesy biznesowe,
  • krytyczne dane stanowiące dorobek firmy, od których zależą kluczowe procesy biznesowe, bez których nie jesteśmy w stanie funkcjonować i wrócić do działania po ich utracie w wyniku np. katastrofy, wypadku, błędu, działania siły wyższej.
 
Zabezpieczenie danych krytycznych, poprzez wyniesienie ich backupów poza lokalną serwerownie, staje się swoistą polisą na życie dla firmy. Zwiększamy bezpieczeństwo kluczowych dla firmy danych i dzięki temu minimalizujemy zagrożenia związane z przestojem procesów biznesowych firmy. Dzięki usłudze SEJFU DANYCH nasze kluczowe aplikacje możemy odtworzyć w dowolnym miejscu.
 

Realizacja obydwu celów – zabezpieczenia operacyjnego oraz Disater Recovery Site dla danych krytycznych, możliwa jest dzięki wprowadzeniu FLEXIBLE APPLIANCE SEJF DANYCH opracowanego wspólnie z firmą FUJITSU.

Licencjonowanie:

Na potrzeby rozwiązania oferujemy dodatkową lokalną licencje ASIGRA  - dla operacyjnego backupu, już za 160 zł miesięcznie za 1TB licencji * (pojemność po kompresji - licencja dostępna po wykupieniu min 100GB licencji Cloud Backup&Recovery - w celu zapozania sie z funkcjonalnością oraz zasadami licencjonowania backupu lokalnego prosimy o kontakt z działem handlowym, poprzez formularz zapytania, e-mail lub telefonicznie).

 
Główne Cechy Rozwiązania :
  • Pozwala na elastyczne wykonywanie backupów tylko lokalnych oraz backupów przechowywanych w więcej niż jednej lokalizacji. 
  • Ilość tak przechowywanych danych jest dobierana płynnie przez użytkownika poprzez  wykupienie odpowiednich licencji w modelu SaaS:
  • pełnej licencji dla danych krytycznych,
  • lokalnej tańszej dla danych operacyjnych. 
  • Użytkownik może elastyczne nabywać i samemu decydować o rodzaju użyczonych licencji. 
  • Lokalnie przechowywane backupy są odtwarzane w celach operacyjnych i przechowywane najczęściej w postaci niedużej ilości wersji danych.
  • W Disaster Recovery Site będą przechowywane wersje z dowolnych, najróżniejszych punktów w czasie – głównie na potrzeby odtwarzania DR, z zachowaniem możliwości typowych odtworzeń operacyjnych.

Wybrane modele klasy enterprise

SRV1 OPTIMAL 1P; 8x900GB; 32GB RAM PY RX300S8 2.5"

Appliance zbudowany na bazie Fujitsu RX300, zawiera Licencje Windows 2012 na dwie instancje kolektora Windows 2012 oraz jedną licencje Linux na instancje kolektora Linux/Unix. Gotowe, pre-instalowane środowisku backupu ASIGRA . Suport NBD dla sprzętu.

 

 

Minimalny pakiet licencyjny  1TB Local + 100GB Cloud&Recovery ( możliwość rozszerzenia o backup urządzeń mobilnych)

 

 

SRV2 HEAVY - 2P 16x900GB 64GB RAM PY RX300S8 2.5" Appliance o dużej wydajności zbudowany na  Fujitsu RX300, zawiera Licencje Windows 2012 na dwa kolektory Windows 2012 oraz jedną licencje Linux na instancje kolektora Linux/Unix. Gotowe, pre-instalowane środowisko backupu ASIGRA . Support w/g wymagań.

 

 

Minimalny pakiet licencyjny  1TB Local + 100GB Cloud&Recovery (możliwość rozszerzenia o backup urządzeń mobilnych)

 
SRV1CS -  1P 8x900GB; 32GB RAM PY RX300S8 2.5" Appliance zbudowany na bazie   Fujitsu RX300 i zewnętrznego deduplikatora sprzętowego CS800 o pojemności 9,8 TB  , zawiera Licencje Windows 2012 oraz jedną licencje Linux na instancje kolektora Linux/Unix. Gotowe, pre-instalowane środowisko backupu ASIGRA. Support w/g wymagań.

 

 

Minimalny pakiet licencyjny  1TB Local + 100GB Cloud&Recovery ( możliwość rozszerzenia o backup urządzeń mobilnych)

 

 

Powyższe  konfiguracje podlegają pełnej modyfikacji na życzenie klienta. Istnieje również możliwość konfiguracji urządzeń klasy entry level.