NEWSLETTER

Am I afraid of losing data?

Backup w chmurze (Cloud Backup)

SEJF DANYCH Cloud Backup to podstawowy scenariusz wykorzystania oprogramowania ASIGRA.
 

Model SaaS, który wykorzystujemy we współpracy z różnymi organizacjami oraz firmami polega na użyczeniu oprogramowania jako usługi, a następnie wykorzystaniu możliwości, jakie dają lokalne serwery backupu (tzw. kolektory). Nie wiąże się to z koniecznością wymiany dotychczasowego systemu backupu. Wszystkie dane zmagazynowane w lokalnych repozytoriach są w sposób automatyczny kopiowane oraz przenoszone do centralnego Disaster Recovery Site – jako backup danych w chmurze, w ośrodku Data Center lub w zapasowej serwerowni klienta. Już w przypadku zakupu najmniejszej pojemności klient otrzymuje pełną funkcjonalność systemu obejmującą backup danych w chmurze, możliwość tworzenia dowolnej liczby lokalnych serwerów oraz główny Sejf Danych - Disaster Recovery Site. Co jest niezwykle istotne – system Asigra zawsze przechowuje dane w dwóch niezależnych lokalizacjach – lokalnie oraz w zewnętrznym magazynie danych. Cel ten można osiągnąć, dodając do lokalnych serwerów miejsce w profesjonalnym Data Center lub backup danych w chmurze.

Jeśli chodzi o Sejf Danych Cloud Backup, idea jest bardzo prosta - wykorzystujemy zasoby chmury jako miejsce składowania danych z wielu źródeł (lokalnych serwerów backupu) i wdrożenia skutecznego planu ciągłości działania dla systemu informatycznego. Polskie przedsiębiorstwa często nie budują planów ciągłości działania z powodu wysokich kosztów budowy zapasowej serwerowni i wysokiego kosztu oprogramowania, wdrożenia oraz sprzętu. Na szczęście wraz z pojawieniem się naszej oferty, wdrożenie Disaster Recovery Site nie wiąże się już z ogromnymi wydatkami, ale może być realizowane od kwoty zaledwie kilkuset złotych miesięcznie, z lokowaniem danych w najnowocześniejszych ośrodkach Data Center w Polsce.

UWAGA: W cenie naszej usługi zapewniamy możliwość uruchomienia w ciągu zaledwie 24 godzin środowiska odtworzeniowego we współpracujących z nami Data Center w celu odtworzenia zbackupowanych zasobów i ich uruchomienia produkcyjnego. Każdorazowo zapewniona jest procedura ponownego powrotu danych do lokalizacji źródłowej.

Sprawdź sam jak to działa – Backup

Zawarte w rozwiązaniu technologie umożliwiają użytkowanie bezpiecznego Sejfu Danych, tak jak swojego własnego środowiska IT z zachowaniem 100% autonomii w zakresie dostępu do danych. Nie ma znaczenia, czy wykorzystamy własną infrastrukturę, czy zastosujemy backup danych w chmurze.

Podstawowe cechy:

 • w cenie usługi jest już uruchomienie środowiska odtworzeniowego w Data Center,
 • bezpieczeństwo wynikające z przechowywania repozytoriów backupu w minimum dwóch lokalizacjach,
 • bezagentowość umożliwia stosowanie naszych rozwiązań wraz z używanymi wcześniej przez klienta systemami backupu,
 • weryfikacja poprawności i odtwarzalności przechowywanych danych – gwarantują to narzędzia do badania konsystentności backupu i integralności repozytorium,
 • maksimum bezpieczeństwa dzięki w pełni szyfrowanym transmisjom,
 • nielimitowana liczba lokalnych kolektorów w ramach jednej licencji,
 • dowolne rozlokowanie instalacji przechowywania danych,
 • pełna autonomiczność poszczególnych instalacji backupu z zachowaniem bezpieczeństwa dostępu i ich wzajemnej izolacji z jednoczesną funkcjonalnością globalnej deduplikacji na poziomie bloków i plików,
 • możliwość centralnego zarządzania wszystkimi lub wybranymi instalacjami, mechanizmy bilingu, raportowania i centralnego monitoringu,
 • w pełni automatyczny proces aktualizacji wersji oprogramowania klienckiego,
 • szeroka lista kompatybilności obejmuje platformy x86, RISC, systemy operacyjne Linux, Windows, iOS, Android,
 • backupy w chmurze baz danych , Continuous Data Protection, backupy wielu środowisk wirtualnych – technologie pozwalające zminimalizować parameter RPO (Recovery Point Objective),
 • replikacja maszyn wirtualnych VMware pomiędzy środowiskami VMware - optymalizacja WAN, deduplikacja, backup tylko zmian - funkcjonalność niezależna od funkcjonalności zdalnego przyrostowego odtwarzania maszyn wirtualnych - VDR,
 • możliwość przechowywania praktycznie nieskończonej liczby wersji obiektów wg realizowanych zaawansowanych polityk retencji,
 • możliwość przechowywania danych długoterminowych z wykorzystaniem tańszych nośników oraz licencji,
 • brak kosztów związanych z integracją z backupowanymi bazami danych, systemami pocztowymi lub środowiskami UNIX (w tym RISC),
 • elastyczność i skalowalność rozwiązania poprzez zwielokrotnianie instalacji lub stosowanie GRID’ów,
 • wysoka granularność backupu aplikacji – do poziomu poszczególnych e-maili, kalendarzy systemów pocztowych oraz obiektów np. MS SharePoint, Lotus Notes, Exchange, Group Wise,
 • optymalizacja łączy internetowych oraz WAN, możliwość regulowania wykorzystywanego pasma,
 • możliwość utrzymywania lokalnego repozytorium danych dla szybszego dostępu,
 • odtwarzanie danych na inne platformy, bare-metal restore.

* w przypadku skorzystania ze środowiska odtworzeniowego pobierane są opłaty za jego użytkowanie wg cennika Data Center (brany jest pod uwagę czas użytkowania oraz wielkość konsumowanych zasobów).  Dodatkowo pobierana jest opłata za usługi pracowników Sejfu Danych lub Partnerów związane z wykonaniem procesu odtworzenia danych oraz wykonania procedury powrotu danych do lokalizacji źródłowej.

**Przedstawiona na rys. powyżej usługa DATA CENTER SEJF DANYCH może być zainstalowana również bezpośrednio w dowolnej lokalizacji Klienta - również na jego własnym sprzęcie.