NEWSLETTER

Am I afraid of losing data?

Nadrzędnym zadaniem oferowanego przez Sejf Danych systemu jest realizacja zadania Disaster Recovery, a więc możliwość odtworzenia danych klienta niezależnie od stopnia uszkodzenia danych źródłowych, uszkodzenia jego sprzętu/lokalizacji oraz ograniczeń dotyczących budowy środowiska odtworzeniowego.

Wykorzystywany przez Sejf Danych engine Asigra powstał właśnie w tym celu – zabezpieczenia danych klienta przed najgorszymi zdarzeniami – również utraty całych lokalizacji przetwarzania danych – i umożliwienia mu powrotu do pełnej sprawności operacyjnej.

Pewność odtworzeniową przechowywanych danych uzyskujemy dzięki procesom autonomicznego sprawdzania poprawności przechowywanych i transmitowanych danych (autonomic healing) oraz syntetycznym testom odtwarzalności danych (validation restore) – system zapewnia że repozytorium backupu jest nieuszkodzone a przechowywane w nim obiekty odtworzą się w sposób konsystentny. Jest to unikalna metoda sprawdzenia integralności i konsystentości repozytorium danych.

Planując scenariusz odtworzenia środowiska w sytuacji utraty całej lokalizacji, często bagatelizuje się szybkość odtworzeniową – RTO (Recvery Time  Objective ) oraz ilość utraconych danych – RPO (Recovery Point Objective).

W przypadku stosowania systemu Sejfu Danych można w sposób kontrolowany zapanować nad obydwoma w/w parametrami zapewniając bezpieczeństwo niedostępne w innych rozwiązaniach, co więcej system zbudowany jest tak, że odtworzenie może rozpocząć się praktycznie natychmiast. Cała struktura backupów i system backupu jest gotowy do odtworzenia, nie potrzeba instalować agentów, czy też odbudowywać bazy i struktury środowiska backupowego.
 

Ponieważ ASIGRA jest systemem Disk to Disk, omija się typowe problemy związane z błędami repozytoriów kaset magnetycznych i wynikających z nich problemów z odtwarzaniem (np. cofnięciem całego procesu odtworzeniowego).

 

  • bezpieczeństwo odtworzeniowe „w cenie” rozwiązania podstawowego systemu backupu – repozytorium SEJFU DANYCH głównego zlokalizowane w odległej geograficznie lokalizacji,
  • krótki czas RPO – backupy mogą być wykonywane bardzo często dzięki wydajności systemu (np. poprzez stosowanie GRID’ów) oraz efektywności przesyłu danych do Sejfu Danych głównego,
  • zminimalizowany czas RTO – miejsce odtwarzania może być zupełnie różne od miejsca dotychczasowego przetwarzania. Wbudowane mechanizmy szybkiej instalacji oprogramowania kolektorów pozwalają na błyskawiczne przygotowanie oprogramowania odtwarzającego dane w każdej lokalizacji.


Oczywiście proces odtwarzania może się rozpocząć w miejscu składowania repozytorium Sejfu Danych głównego, a więc np. w Data Center co pozwala skrócić czas RTO do minimum.

Jeśli klient zmuszony jest wykorzystać zasoby odtworzeniowe połączone z repozytorium Sejfu Danych głównego łączem WAN o małej przepustowości możliwe jest przyspieszenie tego procesu poprzez fizyczne wysłanie zaszyfrowanej treści repozytorium bezpośrednio do wskazanej lokalizacji w formie serwera repozytorium lub też przenośnych nośników danych (taśmy, dyski USB itp.) – w tym samym czasie administratorzy mogą odtwarzać wybrane przez siebie dane wykorzystując wspomniane łącza WAN.

 

  • zminimalizowany czas RTO dla środowisk VMware – wbudowane mechanizmy pozwalają zautomatyzować proces różnicowego odtwarzania maszyn wirtualnych w lokalizacji Sejfu Danych głównego – maszyny wirtualne odtwarzane na środowiskach vSphere (w tym ESXi free) czekają na „potknięcie” podstawowych lokalizacji przetwarzania danych, a jednocześnie mogą służyć jako środowisko testowe i developerskie,
  • odtwarzanie typu „bare metal restore” pozwala na odtworzenie danych również na innych platformach niż to miało miejsce w środowisku źródłowym co pozwala urealnić oraz przyspieszyć proces odtworzeniowy poza dotychczasową strukturą IT.