NEWSLETTER

Am I afraid of losing data?

Klienci SEJFU DANYCH i Sub-Dystrybutorzy mogą skorzystać z gotowych instalacji przygotowanych w ośrodkach Data Center lub wskazać dowolny ośrodek w którym chcieliby mieć Disaster Recovery Site. Dla nich wraz z partnerami przygotowaliśmy usługi użyczenia oprogramowania wraz z środowiskiem sprzętowym zlokalizowanym w Data Center.

Ośrodki Data Center oferują szeroką gamę usług dodatkowych i prawie natychmiastowy dostęp do sprzętu, łączy i kolokacji w procesie Disaster Recovery. Dlatego złożenie kluczowych danych w ośrodku Data Center lub dedykowanej serwerowni sub-dystrybutora, wpływa na zdolność odtworzeniową nawet jeśli nie są wykupowane wcześniej do tego dodatkowe zasoby.

Data Center to naturalne miejsce dla realizacji Disaster Recovery Site.

Oprogramowanie ASIGRA dzięki unikalnej architekturze potwierdzonej certyfikatem FIPS 140-2, umożliwia użytkowanie oprogramowania i infrastruktury Data Center jak swojej własnej, a żaden zewnętrzny administrator nie ma dostępu do danych klienta. Klienci SEJFU DANYCH, mogą korzystać ze wszystkich rozwiązań ośrodków partnerskich w ramach usług, kolokacji, chmury odtworzeniowej, łączy internetowych itp.