NEWSLETTER

Am I afraid of losing data?

Wiele polskich firm znajduje się w sytuacji, w której polityka bezpieczeństwa firmy zabrania składowania danych poza jej terytorium lub z innych przyczyn firma nie chce wykorzystywać współdzielonych zasobów Data Center. Dla takich organizacji wypożyczamy oprogramowanie i instalujemy je w ramach własnej infrastruktury IT klienta,  zamiast publicznej usługi Data Center.

W tym modelu Klient otrzymuje wszystko, co niezbędne by model dwupoziomowej ochrony funkcjonował wyłącznie na terenie jego organizacji lub w ramach wyznaczonych prywatnych zasobów z prawami do sub-dystrybucji np. wewnątrz holdingu czy grupy spółek.
 
Oferujemy unikalną możliwość tworzenia skonsolidowanych „disaster recovery site” przy zachowaniu pełnej autonomiczności poszczególnych firm lub grup spółek w ramach jednej instalacji oprogramowania. Autonomiczność ta oznacza, że jeśli klient sobie tego życzy każda jednostka organizacyjna wykorzystuje system jak swój własny niezależny system backup&recovery, a żaden centralny administrator nie ma dostępu do danych poszczególnych jednostek organizacyjnych. Pomimo takiej autonomiczności korzystają z współdzielonej instalacji, licencji , suportu i funkcji globalnej de-duplikacji.