NEWSLETTER

Am I afraid of losing data?

Tworzenie kopii zapasowej - Backup danych - jak to działa?

Działanie SEJFU DANYCH opiera się na sprawdzonym systemie składającym się z dwóch podsystemów: Backupu oraz Disaster Recovery. Tworzenie kopii zapasowej w modelu podstawowym odbywa się natomiast dwutorowo – pierwszym krokiem jest stworzenie lokalnego kolektora instalowanego w sieci LAN firmy, bezpośrednio przy źródle danych. Drugi krok to zainstalowanie głównego Sejfu Danych poza siedzibą firmy, najczęściej w profesjonalnym Data Center lub stworzonej w tym celu serwerowni.

 

Niezawodność takiego systemu przechowywania danych opiera się na tym, że kopie zapasowe gromadzone są w dwóch niezależnych miejscach. Kolektor oraz Disaster Recovery Site stanowią w pełni wystarczające zabezpieczenie. Warto zaznaczyć, że liczba kolektorów zainstalowanych przez klienta może być dowolna, ponieważ opłata jest zależna tylko od ilości danych gromadzonych w Głównym Sejfie Danych, czyli w Disaster Recovery Site. Klient może zatem bez dodatkowych opłat zabezpieczyć kilka oddziałów firmy, a także budować GRID’y zwiększające dostępność i wydajność backupów.

  • Lokalny SEJF DANYCH funkcjonuje jako kolektor danych – w ramach sieci LAN klienta wykonuje kopie zapasowe oraz przechowuje je lokalnie w celu szybkich odtworzeni, a także transportuje wynik głównego SEJFU DANYCH.
  • Lokalny SEJF DANYCH – kolektor – przetwarza dane zaszyfrowane indywidualnymi kluczami, backupuje je w trybie incremental backup forever, a także optymalizuje wysyłkę do głównego SEJFU DANYCH.

Realizacja zadań backupu (tworzenie kopii zapasowej i ich wysyłanie) nie wiąże się z instalacją agentów backupu na backupowanych serwerach - niema tutaj znaczenia, czy są one zaimplementowane fizycznie czy też wirtualnie, w postaci maszyn wirtualnych. Oznacza to, że procesy szyfrowania podwójnym kluczem ASE-256, kompresji, de duplikacji (plikowa i blokowa), buforowania, wysyłki, etc. nie obciążają serwerów źródłowych – angażują jedynie moc obliczeniową kolektorów. Backupowane mogą być liczne aplikacje na poziomie obiektów, bazy danych w trybie online, pliki jak i różnorodne środowiska wirtualne (z poziomu hypervisora).

Asigra stanowi niezawodny silnik SEJFU DANYCH i pozwala bezagentowo wykonywać backup hybrydowy - Klient ma udostępnione tworzenie kopii zapasowej od strony aplikacji, baz danych, systemów operacyjnych w trybie on-line. Może on także tworzyć backup środowisk wirtualnych od strony hypervisorów poprzez technologie popularnych snap-shootów (np. tylko dyski z binariami i OS) zwiększając granularność backupów oraz zapewniając pełną konsystencję zbackupowanych danych.

  • Transfer pomiędzy lokalnym Sejfem Danych a głównym Sejfem Danych dotyczy jedynie zmienionych bloków, których jeszcze nie ma w miejscu docelowym - delty. Proces transmisji jest zoptymalizowany pod kątem wykorzystania łącz WAN – obydwa komponenty wzajemnie pracują jak WAN akceleratory, powodując że ilość przesyłanych danych jest możliwie mała przy zachowaniu spójności. Kopie zapasowe (bloki, których jeszcze nie ma w Sejfie Danych głównym) przesyłane są automatycznie po lub w trakcie wykonywania procesu backupu. Cała transmisja jest szyfrowana niezależnie od wcześniejszego zaszyfrowania samych bloków danych. W związku z tym nie jest wymagane stosowanie dodatkowych tuneli VPN lub SSL.
  • Główny Sejf Danych (recovery) stanowi zdeduplikowane globalnie (dla wielu różnych instalacji Sejfu Danych lokalnych) repozytorium zaszyfrowanych kluczami użytkownika bloków danych. Gwarantuje on możliwość odtworzenia danych źródłowych w dowolnym miejscu, w przypadku utraty całej lokalizacji Klienta. Dodatkowo pozwala realizować funkcję Disaster Recovery Center, ponieważ automatyzuje ciągły proces odtworzeniowy maszyn wirtualnych VMware (technologia VDR).